Laddar

Företaget

Låt vår erfarenhet ta hand om dig

OM FÖRETAGET

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB är ett fåmansföretag som varit i drift sedan 1993 Vi är idag 7 stycken heltidsarbetare personer som alla har mycket lång maskinarbetsvana.   

Vi är ett Geotec   anslutet företag (=medlemmar i brunnsborrarbranschorganisationen).
Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg AB är certifierade enligt, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001  

Anlita oss när du behöver brunnsborrning, bergvärme, vattenbrunnar. Men även mer komplicerad borrning och tjänster

Vårt företag har Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.   SITAC Swedish Institute for Technical Approval in Construction   Geotec   

Sänkhammarborrning 

Rörborrning, alla dimensioner och godstjocklekar mellan 115-355 mm, 1,5-6m matarlängd
Fodring, för geoenergi, kärnborrning och raiseborrning m
Undersökningsbrunnar, Geologiska undersökningar i jord och berg
Silfilterbrunnar, Formationsbrunnar, Grusfilterbrunnar, vattenförsörjning och grundvattensänkning
Borrade pålar, Bro stöd, Borradspont, (Berlinerspont), Grund och marförstärkning, 
Bergborrning, mellan 70–402 mm Borrning för stag ex: bro, kaj, vindkraft, Vattenbrunnar, Geoenergi
Horisontal borrning, Borrning under vägar mm 
Grundvattenrör, 50–355 mm
Borrning med vattenhammare, Wassara    Hanjin D&B      

 

Topphammarborrning                                                                 

Stagborrning, alla dim mellan 38mm-76mm
Rörborrning,  upp till 139,7mm
Slagna pålar, upp till RR 90 
OD, Borrning mycket skonsam borrning i jordlager.
JB Borrning,  (Jord och Bergsondering) kontroll av nivåer
Jordprovtagning,  störd och halvstörd
Undersökningsbrunnar, Geologiska undersökningar i jord och berg
Horisontal borrning, Med topphammare känsliga områden
Grundvattenrör, 32-63mm 

 

Övriga Tjänster

Propumpning, upp till 20 sek/liter med egen strömförsörjning, långtidspumpning, bladderpumning 
Injektering , av stag och återfyllning av borrhål, tätning berg 
Filmning, av borrhål för kontroll av sprickzoner och brunnens/hålets övriga beskaffenheter
Brunnsservice, tätningar vid problem med saltvatten eller övrigt ovälkommet 
Tryckning, för ökat vattenflöde
Mammutpumpning, har vi ett flertal olika dimensioner för rensning av sil brunnar, pålar, stag hål mm 
Flödesmätning, utför vi genom pumpning eller vattenförlustmätning med tryckmanschett
Vattennivåkontroll, manuellt eller med fjärrlogger  
Pråmar / pontoner, vi på Brunnsborrarna är specialister på borrning på vatten 
VLF mätning, (very low frequency) använder vi för att hitta större mängder och färskvatten och i salt risk områden 

Certifikat m.m.

Juridik för brunnsborrning, behörighet AB
Praktisk hydrogeologi, behörighet AB
Licens för svetsning av foderrör enl SS 065201 och EN 287
Certifikat för svetsning av termoplaster enl EN 13067
ADR, transport av farligt gods
Heta arbeten
Säkerhet på väg
Grundkurs miljöprovtagning 
Entreprenad juridik 1-2 
ESA vattenvägar 

Alla våra maskiner för borrning är idag miljöanpassade och godkända.

Vi använder oss enbart av SIS-godkända produkter enligt Normbrunn 16.
Vill ni ha ytterligare information, se www.geotec.se.

Ladda ner vår logo: Klicka här!